Terug kijken via YouTube kanaal:

ga naar Youtube kanaal

Congres, Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: De Bodem als Basis 12 oktober 2021

Volledige versie

Verkorte versie

12 oktober – Workshopronde 1

12-10-2021 – 13:30

Kansen en gevolgen van het nieuwe GLB.

12-10-2021 – 13:30

Hoe helpt een weerbare bodem je bedrijfsvoering

12-10-2021 – 13:30

Met stad en platteland de voedselkringloop sluiten

12 oktober – Workshopronde 2

12-10-2021 – 14:30

Waar moet je als boer minimaal aan voldoen en wat kun je extra doen?

12-10-2021 – 14:30

Bodembiologie: de onzichtbare productiewaarde

12-10-2021 – 14:30

Regeneratieve landbouw als bedrijfssysteem

12 oktober – Workshopronde 3

12-10-2021 – 15:30

Verbreding ANLB: extra taken voor klimaat, water en boerenlandvogels.

12-10-2021 – 15:30

GLB als bouwsteen voor topvoedsel uit een rijk landschap

12-10-2021 – 15:30

Natuurinclusieve Landbouw als bedrijfssysteem

13 October – International conference: the Added Value of the Organic Farmer, Bioregions

Workshops

Welke maatregelen verbeteren waterkwaliteit en zijn inpasbaar in het GLB?

Toekomstig boeren in de Veenweide

Perceelregistratie in uitvoering – hoe wordt dit geborgd bij RvO?

Zorgt een gezonde bodem voor gezonder voedsel?

Verzilting: sluipmoordenaar of gouden kans?

Samenwerking in gebiedsontwikkeling

Precisielandbouw: ontwikkelingen in techniek met ruimte voor ecologie

Bodemverdichting, hoe komt het en hoe is het te voorkomen?

Bodemadvies: integraal sturen met je bodem

Integraal sturen met je bodem

Organische stof in de bodem als verdienmodel

De gebiedsgerichte uitwerking van het ANLB door het agrarisch collectief

Bemesten met bokashi, compost of digestaat. Wat doet dat voor je bodem?

Water vasthouden in de bodem: waarom je bodem inzetten als spons?

Vragen rondom vergroening GLB-NSP en kans om te netwerken

Wat biedt het GLB om kennis en innovatie door te geven en verder te ontwikkelen?

14 October Meeting Recordings: Added Value of the Organic Farmer, Bioregions.

After Movie