favicon

Congres
Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Bodem als Basis

12, 13, 14 oktober 2021


Welke veranderingen komen er op de landbouwsector af als het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 in werking treedt?
Welke kansen levert het op voor boeren? Hoe stuur je met je bodem?

Het programma bestaat uit toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland, workshops, uitwisselingen van ervaringen tussen vakgenoten, bodem-beleefsessies, bedrijfsbezoeken en demonstraties op locatie (Ecostyle/Biosinstrum, Ecomunitypark, Oosterwolde).
Op de eerste dag is de voertaal Nederlands. Tijdens het internationale programma op 13 en 14 oktober is de voertaal Engels.
Het congres is bedoeld voor agrariërs en ook voor iedereen die betrokken is bij de landbouwsector zoals adviseurs, beleidsmedewerkers, betrokken burgers en onderwijsinstellingen. Je kunt je per dag aanmelden.
Een deel is ook online te volgen. Deelname is gratis. We houden ons aan de geldende coronarichtlijnen.
De organisatie is in handen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, Avalon, het Kenniscentrum Bodem, Symphony of Soils en het project Meerwaarde van de Bioboer.

Klik hier voor een overzicht van alle beschikbare opnames

12 oktober

Kansen van het GLB, de bodem als basis (op locatie en/ of online)

Programma 12 oktober
Live streams

13 oktober

Added Value of the Organic Farmer, Bioregions (Hybrid Plenaries)

Programma 13 oktober
Live Streams

14 oktober

Added Value of the Organic Farmer, Bioregions (Online Workshops)

Programma 14 oktober
Live streams
Logobalk_GLB